Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Osvedčovanie podpisov a listín

Osvedčovanie podpisov a listín

 

Osvedčovanie podpisov

 

Potrebné doklady: 

- listina, na ktorej má byť osvedčený podpis,
- občiansky preukaz; u cudzincov pas.

Upozornenie!:

          Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná v kancelárii obecného úradu! 
V mimoriadnych prípadoch, ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste, čas a miesto je treba vopred dohodnúť.

          Osvedčujúci orgán nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, zodpovedá však za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný. 
           

       Na listinách určených na použitie v cudzine obec nevykonáva osvedčenie podpisu. V týchto prípadoch je potrebné obrátiť sa na notársky úrad.

 

 Poplatok: 2 € za každý podpis. (od 01.01.2018)

 

          Poplatok sa môže zvýšiť až o 100%, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie mimo úradnej miestnosti.

Vybavuje: ekonomické oddelenie

Telefón:     047/4894100

Doba vybavenia: na počkanie.

 

Osvedčovanie listín 


Potrebné doklady:

- originál alebo osvedčená fotokópia listiny,

- fotokópia listiny.

 

          Osvedčujúci orgán zodpovedá za to, že kópia listiny je zhodná s predloženým originálom. Neosvedčuje sa obsah, správnosť, ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Neosvedčuje listiny, ktoré majú byť použité v cudzine, alebo ak sú napísané v inom ako štátnom jazyku.


Upozornenie!: Fotokópia listiny musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom, t. j. nie je prípustná nečitateľnosť textu, pečiatok a podpisov! Osvedčenie listiny sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti.

 

Poplatok: 2 € za každú, aj začatú stranu. (od 01.01.2018)

Vybavuje: ekonomické oddelenie

Telefón:    047/4894100

Doba vybavenia: na počkanie.

NEOVERUJEME:


fotokópie občianskych preukazov, technické preukazy, výpisy z listov vlastníctva, geometrické plány, mapy, osvedčenia, doklady s tzv. suchou pečaťou.


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka