Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa obce

Aktuálne oznamy

Rekonštrukcia cesty

stiahnuť.png

    Oznamujeme našim občanom, že od 14.10. do 20.10.2019 bude z dôvodu rekonštrukcie ciest úsek od Lesenickej križovatky smer Trebušovce

neprejazdný. 

viac...


 

Štefanská zábava

71255525_2589871677732096_7998208387760259072_o.jpg

viac...


 

Deň obce Lesenice 2019

DO2019 plagát.jpg

viac...


 

MAS Ipeľská kotlina - Novohrad

Občianske združenie Ipeľská kotlina - Novohrad bolo založené 19.2.2015 – registrácia stanov prebehla dňa 27.3.2015. Cieľom združenia je podpora a koordinácia spoločného postupu v oblasti regionálneho rozvoja s dôrazom na prípravu regiónu na prístup LEADER a jeho využitie pre koordinovaný rozvoj daného územia na princípe verejno-súkromného partnerstva.

masikn_logo.png

viac...


 

Zhrnutie projektu Medzinárodného stretnutia Iliny 2019

Document-page-001.jpg

viac...


 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Veľkom Krtíši

so sídlom v Modrom Kameni v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi  v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

ODVOLÁVA ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

viac...


 

Futbalový turnaj 2019

turnaj2019-page-001.jpgDňa 14. júla 2019 sa na miestnom  ihrisku uskutoční futbalový turnaj o pohár starostu obce.

viac...


 

Čerpanie dovoleniek

holiday-on-sea-beach-23880.jpg    Obecný úrad Lesenice oznamuje, že kvôli čerpaniu dovoleniek bude od 05.07 do 12.07.2019 zatvorený.

V prípade nejakého oznamu v miestnom rozhlase....

 

viac...


 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Veľkom Krtíši

so sídlom v Modrom Kameni nariaďuje v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50m od hranice lesného pozemku)
v územnom obvode okresu Veľký Krtíš

od 30.07.2018, 12:00 hod. do odvolania

viac...


 

Výberové konanie

Výberové - riaditeľ MŠ-page-001 (2).jpg

viac...


 

Výsledky volieb od EP

výsledky volieb.jpg

viac...


 

Opatrenia AMO

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš, Osloboditeľov 33, 991 08  Veľký Krtíš zastúpená riaditeľom MVDr. Zdenkom Medveďom,

upovedomuje chovatel'ov,

aby nezabúdali ošípané (v množstve 1 ks -  D farma, viazané na rodné číslo) registrovat' do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat v Žiline. Tlačivá sa k dispozícií na stránke www.CEHZ.sk

viac...


 

Výzva v starostlivosti o poľnohospodársku pôdu

       

  Okresný úrad Veľký Krtíš, pozemkový a lesný odbor

upozorňuje a vyzýva

vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu tak, ako to ustanovuje § 3 zákona.

Každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:

  1. vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou
  2. predchádzať výskytu a šíreniu buriny
  3. zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí

viac...


 

Harmonogram vývozov triedeného odpadu na II. polrok 2019

Odpad II. polrok-page-001.jpg

viac...


 

Zápis detí do MŠ

59285697_421016638696724_5722994053054726144_n.jpg

viac...


 

Výsledky volieb

Bez názvu.jpg

viac...


 

Rozpis MFZ 2019

Kópia - rozpis_2019_WWW-page-001.jpgPre zväčšenie kliknite na obrázok.

viac...


 

Detské ihrisko

IMG_20190313_155038.jpg

Úrad vlády Slovenskej republiky poskytol našej obci finančný príspevok na Podporu rozvoja športu na rok 2018 so zameraním na výstavbu detských ihrísk, zameraných predovšetkým na deti a mládež...

viac...


 

Oznámenie o prerušení elektriny dňa 12.04.2019

logo.png

Stredoslovenská distribučna, a.s.

oznamuje našim občanom, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 12.04.2019 od 08:30 do 14:30 v našej obci prerušená distribúcia elektriny pre súpisné čísla:

viac...


 

Jarné vypaľovanie

vypaľovanie trávy plagat DPO SR.jpg2019 Obce - vypalovanie plagát.jpg

viac...


 

Oznámenie o prerušení elektriny dňa 27.03.2019

logo.png

Stredoslovenská distribučná, a.s. 

oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude v našej obci dňa 27.03.2019 v čase od 08:00 hod. do 16:30 hod. prerušená distribúcia elektriny  a to pre odberné miesta:

viac...


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 26.03.2019

logo.png

Stredoslovenská distribučná, a.s.

 oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude v našej obci dňa 26.03.2019 v čase od 08:00 hod. do 16:30 hod. prerušená distribúcia elektriny  a to pre odberné miesta:

viac...


 

VOĽBY DO EP 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania

na sobotu 25. mája 2019

voľby sa konajú od 07:00 h do 22:00 h.

VIAC

viac...


 

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

 

     Emailová adresa na doručnie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je:

lesenice@lesenice.sk

viac...


 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci

images.png

          Obec Lesenice, IČO: 00647420, zastúpená starostom obce Ing. Ladislavom Majdánom podľa zákona č.  329/2018 Z.z.  o odpadoch 

oznamuje

vypočítanú úroveň vytriedenia  komunálneho odpadu...

viac...


 

Podpora opatrovateľskej služby

ia-mpsvr-sr.png     

      Obecný úrad Lesenice oznamuje našim občanom, že od 01. februára 2019 je Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválený projekt - Podpora opatrovateľskej čslužby v obci Lesenice.

viac...


 

Registrácia chovov ošípaných - ZMENA

stiahnuť.jpg

   Vzhľadom k veľkému množstvu doposiaľ neregistrovaných chovov s jednou ošípanou (odhad cca 4500 chovov), v dôsledku vysokého finančného, časového a personálneho zaťaženia orgánov veterinárnej správy, ŠVPS SR pristupuje k zjednodušenému postupu pri registrácii týchto chovov nasledovným spôsobom:

viac...


 

Prezidentské voľby 2019

logominv.png    Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania 

                                                             na sobotu 16. marca 2019.

viac...


 

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2019

Lesenice-page-001.jpgDocument-page-001.jpg

viac...


 

Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska

stiahnuť.png    Obec Lesenice oznamuje občanom, že dňa 3.12.2018 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti:

„Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska“ 

viac...


 

Oznámenie o strategickom dokumente - Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1,2

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovej stránke: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-bbk-verzia-1-2
viac...

Zverejnené 22.11.2018


 

Výsledky volieb do OSO 2018

účasť voličov-page-001.jpg

viac...


 

Virtuálny cintorín obce

Naša obec má od  roku 2018   zverejnený   cintorín na internete   v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov. Zdrojom podkladov pre virtuálny cintorín je evidencia hrobových miest obce. Projekt bol realizovaný spoločnosťou  TOPSET Solutions s.r.o.   

logo_day.png


 

viac...


 

Vykurovacia sezóna začala.

aa.jpg

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?

   Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov.

Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú. Viete o ktoré chyby najčastejšie ide?

viac...


 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požairu

Okresné riaditeľstvo HaZZ vo Veľkom Krtíši 

odvoláva

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 

od 4.9.2018,9:00 hod.

viac...


 

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie:

 

lesenice@lesenice.sk

viac...


 

Deň obce Iliny -„Európa a polgárokért”

email_logo.png

   

    Dňa 28. júla 2018 sme sa zúčastnili na Dňoch obce našej družobnej obce Iliny, kde sme varili pirohy a zemiakové placky. Umiestnili sme sa na 4. mieste.

    Na tejto medzinárodnej akcii stretnete aj obyvateľov Talianska, Česka, Poľska a aj Lotyšska. 

viac...


 

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Mikroregiónu Údolie Čebovského potoka

Informačný plagát Haľagoš - Lesenice-page-001.jpg

viac...


 

viac...


 

Inovátor v elektronizácií služieb

DCOM certifikát Lesenice.jpg     

    Obec Lesenice je pripojená do informačného systému DCOM, čím jej prináleží štatút inovátora v elektronizácií služieb...

viac...


 

Obec Lesenice prevzala protipovodňový vozík

ILUSTR-protipovodnovy-vozik-popisok-k-nemu.png  14.6.2018 v Lučenci obec prevzala protipovodňový vozík....

viac...


 

Zmena hodín pre verejnosť - pošta Lesenice

stiahnuť (3).png

 

  Slovenská pošta, a.s oznamuje občanom zmenu hodín pre verejnosť na Pošte Lesenice s  účinnosťou od 01.06.2018.

viac...


 

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš

upozorňuje

všetkých občanov - chovateľov ošípaných, aj neregistrovaných, v nárazníkovej zóne  afrického moru ošípaných (AMO) že v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť  Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Veľký Krtíš na telefónne číslo 047/4812921 alebo mobilné číslo 0905 523 943 a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi.

viac...


 

Vy triedite my sa postaráme

SNAŽTE SA ODPAD NETVORIŤ VÔBEC.

i_5022549.jpg

 

Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. Trieďte odpad, oplatí sa to finančne. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI – PAK.

viac...


 

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

eu_fondy2.png904_prv-sr-2014-2020.jpg

viac...


 

Výzva Okresného úradu Veľký Krtíš - Starostlivosť o poľnohospodársku pôdu

Výzva v starostlivosti o poľnohospodársku pôdu-page-001.jpg

viac...


 

Jarné vypaľovanie

Plagát - vypalovanie-page-001.jpg    Príjemné jarné a slnečné počasie priam zvádza hlavne záhradkárov k zvýšenej aktivite spojenou s upratovaním svojich pozemkov. Žiaľ, mnohí si odstraňovanie ...

viac...


 

Informácie starostu obce

Zverejnené 2.2.2018 -LM-
Aktualizované: 5.2.2018 -LM-


 

Harmonogram vývozov odpadov pre rok 2018

Harmonogram vývozov odpadov pre našu obec za rok 2018.

Harmonogram vývozov 2018-page-001.jpg

viac...


 

Rekonštrukcia a zateplenie budovy škôlky

Názov projektu: Rekonštrukcia a zateplenie budovy škôlky

Cieľ: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Dátum začatia a ukončenia realizácie projektu: 02/2016 - 09/2017

flag_yellow_high.jpglogo-opkzp.pngflaga_UE-unia_europejska_EFRR_z_prawej_SK-small.jpg

 

viac...


 

SMS rozhlas

mini25sk_2.jpgObecný úrad Lesenice oznamuje občanom, ktorí majú záujem o bezplatné zasielanie oznámení miestného rozhlasu formou sms-iek...

viac...


 

Dôležité telefónne čísla

viac...


 

dnes je: 13.10.2019

meniny má: Koloman

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka