Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa obce

Aktuálne oznamy

Vykurovacia sezóna

Plagát - komín vzor 2 KR 2019.jpg

viac...


 

Kompostéry

images.jpg

   

   Od 15.10.2019 na základe projektu "Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Mikroregiónu Údolie Čebovského potoka" sa v našej obci roznášajú záhradné kompostéry.

viac...


 

Rekonštrukcia cesty Lesenice - Trebušovce

stiahnuť.png

    Oznamujeme našim občanom, že od 14.10. do 20.10.2019 bude z dôvodu rekonštrukcie ciest úsek od Lesenickej križovatky smer Trebušovce neprejazdný. 

 

 

cesta.jpgcesta1.jpgcesta3.jpgcesta4.jpg

 

 

viac...


 

Štefanská zábava

71255525_2589871677732096_7998208387760259072_o.jpg

viac...


 

Deň obce Lesenice 2019

DO2019 plagát.jpg

viac...


 

MAS Ipeľská kotlina - Novohrad

Občianske združenie Ipeľská kotlina - Novohrad bolo založené 19.2.2015 – registrácia stanov prebehla dňa 27.3.2015. Cieľom združenia je podpora a koordinácia spoločného postupu v oblasti regionálneho rozvoja s dôrazom na prípravu regiónu na prístup LEADER a jeho využitie pre koordinovaný rozvoj daného územia na princípe verejno-súkromného partnerstva.

masikn_logo.png

viac...


 

Zhrnutie projektu Medzinárodného stretnutia Iliny 2019

Document-page-001.jpg

viac...


 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Veľkom Krtíši

so sídlom v Modrom Kameni v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi  v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

ODVOLÁVA ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

viac...


 

Futbalový turnaj 2019

turnaj2019-page-001.jpgDňa 14. júla 2019 sa na miestnom  ihrisku uskutoční futbalový turnaj o pohár starostu obce.

viac...


 

Čerpanie dovoleniek

holiday-on-sea-beach-23880.jpg    Obecný úrad Lesenice oznamuje, že kvôli čerpaniu dovoleniek bude od 05.07 do 12.07.2019 zatvorený.

V prípade nejakého oznamu v miestnom rozhlase....

 

viac...


 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Veľkom Krtíši

so sídlom v Modrom Kameni nariaďuje v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50m od hranice lesného pozemku)
v územnom obvode okresu Veľký Krtíš

od 30.07.2018, 12:00 hod. do odvolania

viac...


 

Výberové konanie

Výberové - riaditeľ MŠ-page-001 (2).jpg

viac...


 

Výsledky volieb od EP

výsledky volieb.jpg

viac...


 

Opatrenia AMO

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš, Osloboditeľov 33, 991 08  Veľký Krtíš zastúpená riaditeľom MVDr. Zdenkom Medveďom,

upovedomuje chovatel'ov,

aby nezabúdali ošípané (v množstve 1 ks -  D farma, viazané na rodné číslo) registrovat' do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat v Žiline. Tlačivá sa k dispozícií na stránke www.CEHZ.sk

viac...


 

Výzva v starostlivosti o poľnohospodársku pôdu

       

  Okresný úrad Veľký Krtíš, pozemkový a lesný odbor

upozorňuje a vyzýva

vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu tak, ako to ustanovuje § 3 zákona.

Každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:

  1. vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou
  2. predchádzať výskytu a šíreniu buriny
  3. zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí

viac...


 

Harmonogram vývozov triedeného odpadu na II. polrok 2019

Odpad II. polrok-page-001.jpg

viac...


 

Zápis detí do MŠ

59285697_421016638696724_5722994053054726144_n.jpg

viac...


 

Výsledky volieb

Bez názvu.jpg

viac...


 

Rozpis MFZ 2019

Kópia - rozpis_2019_WWW-page-001.jpgPre zväčšenie kliknite na obrázok.

viac...


 

Detské ihrisko

IMG_20190313_155038.jpg

Úrad vlády Slovenskej republiky poskytol našej obci finančný príspevok na Podporu rozvoja športu na rok 2018 so zameraním na výstavbu detských ihrísk, zameraných predovšetkým na deti a mládež...

viac...


 

Oznámenie o prerušení elektriny dňa 12.04.2019

logo.png

Stredoslovenská distribučna, a.s.

oznamuje našim občanom, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 12.04.2019 od 08:30 do 14:30 v našej obci prerušená distribúcia elektriny pre súpisné čísla:

viac...


 

Jarné vypaľovanie

vypaľovanie trávy plagat DPO SR.jpg2019 Obce - vypalovanie plagát.jpg

viac...


 

Oznámenie o prerušení elektriny dňa 27.03.2019

logo.png

Stredoslovenská distribučná, a.s. 

oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude v našej obci dňa 27.03.2019 v čase od 08:00 hod. do 16:30 hod. prerušená distribúcia elektriny  a to pre odberné miesta:

viac...


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 26.03.2019

logo.png

Stredoslovenská distribučná, a.s.

 oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude v našej obci dňa 26.03.2019 v čase od 08:00 hod. do 16:30 hod. prerušená distribúcia elektriny  a to pre odberné miesta:

viac...


 

VOĽBY DO EP 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania

na sobotu 25. mája 2019

voľby sa konajú od 07:00 h do 22:00 h.

VIAC

viac...


 

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

 

     Emailová adresa na doručnie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je:

lesenice@lesenice.sk

viac...


 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci

images.png

          Obec Lesenice, IČO: 00647420, zastúpená starostom obce Ing. Ladislavom Majdánom podľa zákona č.  329/2018 Z.z.  o odpadoch 

oznamuje

vypočítanú úroveň vytriedenia  komunálneho odpadu...

viac...


 

Podpora opatrovateľskej služby

ia-mpsvr-sr.png     

      Obecný úrad Lesenice oznamuje našim občanom, že od 01. februára 2019 je Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválený projekt - Podpora opatrovateľskej čslužby v obci Lesenice.

viac...


 

Registrácia chovov ošípaných - ZMENA

stiahnuť.jpg

   Vzhľadom k veľkému množstvu doposiaľ neregistrovaných chovov s jednou ošípanou (odhad cca 4500 chovov), v dôsledku vysokého finančného, časového a personálneho zaťaženia orgánov veterinárnej správy, ŠVPS SR pristupuje k zjednodušenému postupu pri registrácii týchto chovov nasledovným spôsobom:

viac...


 

Prezidentské voľby 2019

logominv.png    Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania 

                                                             na sobotu 16. marca 2019.

viac...


 

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2019

Lesenice-page-001.jpgDocument-page-001.jpg

viac...


 

Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska

stiahnuť.png    Obec Lesenice oznamuje občanom, že dňa 3.12.2018 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti:

„Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska“ 

viac...


 

Oznámenie o strategickom dokumente - Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1,2

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovej stránke: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-bbk-verzia-1-2
viac...

Zverejnené 22.11.2018


 

Výsledky volieb do OSO 2018

účasť voličov-page-001.jpg

viac...


 

Virtuálny cintorín obce

Naša obec má od  roku 2018   zverejnený   cintorín na internete   v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov. Zdrojom podkladov pre virtuálny cintorín je evidencia hrobových miest obce. Projekt bol realizovaný spoločnosťou  TOPSET Solutions s.r.o.   

logo_day.png


 

viac...


 

Vykurovacia sezóna začala.

aa.jpg

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?

   Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov.

Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú. Viete o ktoré chyby najčastejšie ide?

viac...


 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požairu

Okresné riaditeľstvo HaZZ vo Veľkom Krtíši 

odvoláva

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 

od 4.9.2018,9:00 hod.

viac...


 

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie:

 

lesenice@lesenice.sk

viac...


 

Deň obce Iliny -„Európa a polgárokért”

email_logo.png

   

    Dňa 28. júla 2018 sme sa zúčastnili na Dňoch obce našej družobnej obce Iliny, kde sme varili pirohy a zemiakové placky. Umiestnili sme sa na 4. mieste.

    Na tejto medzinárodnej akcii stretnete aj obyvateľov Talianska, Česka, Poľska a aj Lotyšska. 

viac...


 

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Mikroregiónu Údolie Čebovského potoka

Informačný plagát Haľagoš - Lesenice-page-001.jpg

viac...


 

viac...


 

Inovátor v elektronizácií služieb

DCOM certifikát Lesenice.jpg     

    Obec Lesenice je pripojená do informačného systému DCOM, čím jej prináleží štatút inovátora v elektronizácií služieb...

viac...


 

Obec Lesenice prevzala protipovodňový vozík

ILUSTR-protipovodnovy-vozik-popisok-k-nemu.png  14.6.2018 v Lučenci obec prevzala protipovodňový vozík....

viac...


 

Zmena hodín pre verejnosť - pošta Lesenice

stiahnuť (3).png

 

  Slovenská pošta, a.s oznamuje občanom zmenu hodín pre verejnosť na Pošte Lesenice s  účinnosťou od 01.06.2018.

viac...


 

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš

upozorňuje

všetkých občanov - chovateľov ošípaných, aj neregistrovaných, v nárazníkovej zóne  afrického moru ošípaných (AMO) že v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť  Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Veľký Krtíš na telefónne číslo 047/4812921 alebo mobilné číslo 0905 523 943 a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi.

viac...


 

Vy triedite my sa postaráme

SNAŽTE SA ODPAD NETVORIŤ VÔBEC.

i_5022549.jpg

 

Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. Trieďte odpad, oplatí sa to finančne. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI – PAK.

viac...


 

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

eu_fondy2.png904_prv-sr-2014-2020.jpg

viac...


 

Výzva Okresného úradu Veľký Krtíš - Starostlivosť o poľnohospodársku pôdu

Výzva v starostlivosti o poľnohospodársku pôdu-page-001.jpg

viac...


 

Jarné vypaľovanie

Plagát - vypalovanie-page-001.jpg    Príjemné jarné a slnečné počasie priam zvádza hlavne záhradkárov k zvýšenej aktivite spojenou s upratovaním svojich pozemkov. Žiaľ, mnohí si odstraňovanie ...

viac...


 

Informácie starostu obce

Zverejnené 2.2.2018 -LM-
Aktualizované: 5.2.2018 -LM-


 

Harmonogram vývozov odpadov pre rok 2018

Harmonogram vývozov odpadov pre našu obec za rok 2018.

Harmonogram vývozov 2018-page-001.jpg

viac...


 

Rekonštrukcia a zateplenie budovy škôlky

Názov projektu: Rekonštrukcia a zateplenie budovy škôlky

Cieľ: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Dátum začatia a ukončenia realizácie projektu: 02/2016 - 09/2017

flag_yellow_high.jpglogo-opkzp.pngflaga_UE-unia_europejska_EFRR_z_prawej_SK-small.jpg

 

viac...


 

SMS rozhlas

mini25sk_2.jpgObecný úrad Lesenice oznamuje občanom, ktorí majú záujem o bezplatné zasielanie oznámení miestného rozhlasu formou sms-iek...

viac...


 

Dôležité telefónne čísla

viac...


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka