Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Informácie pre voliča

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

 

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

 

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

logominv.png


 

Počet obyvateľov obce k 31.12.2017: 512

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lesenice:

 

určuje


a) v zmysle § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov päť poslancov obecného zastupiteľstva obce Lesenice na celé volebné obdobie 2018 – 2022,


b) v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a z dôvodu plnenia povinností, vyplývajúcich z verejnej funkcie starostu, starostovi obce Lesenice na celé funkčné obdobie 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu na plný úväzok.

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lesenice:

 

I. určuje 


v zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov jeden volebný obvody, v ktorých sa dňa 10. novembra 2018 budú voliť poslanci obecného zastupiteľstva
 

II. tvorí


v zmysle § 166 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov jeden jednomandátový volebný obvod pre voľby starostu obce, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018. Územie jednomandátového volebného obvodu, v ktorom sa volí starosta je zhodné s územím obce Lesenice.

 

III. žiada


starostu obce zverejniť v zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov, ktorí sa majú vo volebných obvodoch voliť dňa 10. novembra 2018


 

dnes je: 20.7.2018

meniny má: Iľja, Eliáš

webygroup

Úvodná stránka